Du skall hålla ett möte, vilket väljer du?

  Du skall hålla ett möte, vilket väljer du?

  Du skall hålla ett möte, vilket väljer du?

  #vilketmötevillduhellstgåpå?

  Du skall hålla ett möte, vilket väljer du?

   

  Idémötet

  – Inga idéer är dåliga, vissa är bara mindre bra. De här mötena handlar om brainstorming och att låta alla medarbetare få komma med input. Receptet här är att låta alla få komma till tals. Idémöten är viktiga för att få medarbetarna att känna sig viktiga på sin arbetsplats samt skapa känslan av att ”mina åsikter och idéer skapar förändring”. Detta är medarbetarnas möte, ge dem tilliten och låt de hålla i agendan för mötet.

  -TIPS: Vissa idéer kan kännas personliga. För att se till att allas röst ska bli hörd, låt dem skriva ner sina tankar på en lapp som de sedan kan lämna till dig i slutet utav mötet.

  Feedbackmötet

  Kan bli ett utav de svårare mötena. Alla dina medarbetare har olika personligheter och tar feedback på olika sätt. Här är det viktigt att inte bara fokusera på förbättringsmöjligheter hos din medarbetare, utan att även ge positiv feedback. Förbered dig ordentligt och gå inte efter någon generell checklista under de här mötena, utan förbered personliga listor och formulera dem med väl valda ord, din medarbetare ska tackla feedbacken på bästa möjliga sätt.

  -TIPS: Att ge feedback handlar om att ge konkreta handlingsåtgärder och tänka på vad som är det bästa för företaget. Blanda inte in dina egna känslor eller värderingar.

  Avstämningsmötet

  Det tickar mot deadline. Du är nyfiken hur projektet går och du har inte hört något på länge. Detta är givetvis ett viktigt möte, i syfte till att se till så det ”går enligt plan”. Dessa möten behöver absolut inte bli någon tidstjuv. Här är vi korta, effektiva och koncisa. Du själv kanske inte tycker du har tid, men ta dig tid för dessa samtal. Klockan tickar.

  -TIPS: Bli inte för fokuserad på små detalj här. Låt det vara en övergripande avstämning. Är du för detaljfokuserad betyder det oftast på att du själv får handskas med problemen. Du är ett bollplank, låt medarbetaren göra jobbet!

  Arbetsmötet

  - Alla möten handlar inte om att pricka av någon sorts checklista som du måste ha gått igenom med dina medarbetare. Det finns annan värdefull information för dig att känna till inför framtiden. Du ser vilka medarbetare som kommer tillsammans, vilka som droppar in i sista sekund och vart i lokalen de sätter sig. Längst fram eller långt bak? Under dessa typer av möten mäter deltagarna sin identitet och status som de har på arbetsplatsen. Vem som är överordnad, underordnad, vem som får säga vad och vem som tar plats.

  -TIPS: Lyft fram och ställ frågor till personen längst bak som sitter tyst. Hen har garanterat viktig input som inte nämnts tidigare, de är trots allt din kollega utav en anledning. Vissa är bara blyga!

   

   

  Erika Eriksson, Digital marketing intern på Jobtip

   

  PSST! Sugen på att byta arbetsplats?
  Sök bland Jobtips alla tjänster, vi hjälper dig att byta karriär!

  Author: Frida Vagiste

  New Call-to-action