5 tips som gör dig till en bättre projektledare

  5 tips som gör dig till en bättre projektledare

  5 tips som gör dig till en bättre projektledare

  5 tips som gör dig till en bättre projektledare

  Fem tips från projektcoachen som kan bidra till att dina chefer, beställare och kollegor gärna ser dig som projektledare för nästa viktiga projekt inom din organisation.


  1. Strukturerat arbetssätt och formalia

  Själva grundidén med projektarbetsformen är att följa en definierad projektprocess som beskriver hur ett projekt ska drivas, hur dokument ska användas, hur underlag ska tas fram och hur olika beslut ska fattas vid givna tidpunkter. Oavsett om du gillar formalia och administration eller inte så kommer du upplevas som mer professionell om du inte slarvar med formalia i ditt projektarbete. Heter det styrande dokumentet Projektplan.doc? Använd då det och inget annat. Har ni haft ett projektmöte? Skriv då ett mötesprotokoll och skicka ut till berörda. Har du på det inledande styrgruppsmötet sagt att en statusrapport kommer att distribueras var 14:e dag? Skicka den då var 14:e dag. Osv osv. Att vara strukturerad och att våga vara formalist är något som de flesta uppskattar i slutändan. Även om nivån på formalia naturligtvis ska vara väl avvägd.

   

  2. Kom med minst en lösning på varje problem

  Det finns inget som irriterar en beställare eller chef så mycket som när en anställd kommer med ett eller flera problem utan att själv åtminstone ha försökt att komma med förslag på en lösning på problemet. Det är ofta du som projektledare som är bäst insatt i både problemet och olika lösningsalternativ. Lägg inte över hela ansvaret på beställaren att komma med en lösning. Fundera alltid ut en lösning som du tror på själv och analysera olika argument för och emot din lösning innan du presenterar den. Att komma till en beställare med genomtänkta lösningsalternativ för olika problem är ett väl beprövat arbetssätt för framgångsrikt och uppskattat projektledarskap.

  Sugen på nytt jobb? Kolla in Jobtips lediga tjänster

   

  3. Respektera dina projektmedlemmar

  Ett projekt har olika typer av resurser, som t ex pengar, utrustning, verktyg etc. Viktigaste är dock oftast projektmedlemmarna. Tänk på att de ofta har andra åtaganden än just det projekt som du är projektledare för. Visserligen ligger det i projektledarrollen att skapa energi och fokus hos de inblandade för just ditt projekt, men se upp så du inte driver det för långt i de fall projektet kräver mer än vad som var överenskommet från början. Var observant på, och respektera, varje individs situation och reaktion vid t ex behov av övertidsarbete. En projektledare som alltid sätter projektet före individer kan få allt svårare att motivera och entusiasmera projektmedlemmar. I slutändan leder det inte sällan till dåligt projektresultat. Men genom att vara lyhörd och hela tiden ha en bra kommunikation med varje individ kan arbetsglädje och bra projektresultat gå hand i hand.

   

  4. Ta aldrig åt dig äran för någon annans idé eller jobb

  Som projektledare har du ofta rollen som talesperson för projektet, t ex i styrgrupper och vid informationsmöten etc. Ett beprövat sätt att skapa förtroende från din projektgrupp och omgivning är att i alla sammanhang vara tydlig med att lyfta fram de som kommit på den där smarta idén eller utfört den där extra bra arbetsinsatsen. Att själv ta åt sig äran för någon annans jobb är lätt hänt, men får ofta negativa konsekvenser. Och tänk på att du som projektledare slutligen ändå kommer bedömas efter hur ditt projekt lyckades. Att konsekvent lyfta fram projektgruppens resultat och insatser genom att prata om ”vi” och tona ner ”jag” visar på bra projektledarskap.

   

  5. Håll koll på tid, kostnader och resurser

  Det spelar ingen roll hur bra projektet går om det gör det på bekostnad av överskridna budgetar, förseningar eller överbelastade resurser. Ta därför för vana att varje dag ägna dessa frågor den tid som krävs för att säkerställa att de ligger inom överekommelsen och de fastställda ramarna för projektet. Och om du ser ett eller flera varningstecken på att projektet är på väg att överskrida sina ramar: beskriv anledningen till den uppkomna situationen, ta fram en ny prognos och ett lösningsförslag. Diskutera situationen omgående med din beställare.

   

  Som alltid undrar vi vad du som besökare av bloggen tycker och tänker om projekt. Vad är dina erfarenheter av ovanstående tips? Eller har du andra tips som du vill dela med dig av? Skriv och berätta!

   

  ProjektStegen. 2010-11-10 5 tips som gör dig till en bättre projektledare http://www.projektledarutbildning.se/tips-och-rad-till-projektledare/(Hämtad 2017-03-01).

  Author: Frida Vagiste

  New Call-to-action