5 fördelar med att digitalisera ditt företag

  5 fördelar med att digitalisera ditt företag

  5 fördelar med att digitalisera ditt företag

  Vi listar 5 fördelar med att digitalisera ditt företag!

  Dina kunder lever sina liv i allt större utsträckning online och det måste ditt företag också göra. Från att synas på webben till att utnyttja digitala verktyg i vardagen.


   

  Tre tydliga exempel på vad digitalisering innebär i stort:

  • E-handeln har ersatt butikshandeln
  • Spotify har slagit ut CD-skivan
  • Netflix släckte ner de klassiska videobutikerna.

  Inom kort kommer allt att genomsyras av ett digitalt tankesätt och det tankesättet kommer bara bli större, snabbare och bättre. Digitaliseringen är ingen fluga, den är här för att expandera.

  Nedan listar vi information om hur du och ditt företag kan dra nytta av att gå live och finnas i molnet.

   

  Samla in data om din målgrupp

  Se digitaliseringen av ditt företag som en ständigt pågående process. Testa olika grepp, följ upp hur de fungerar och fortsätt med det som går bra men sluta med det som inte leder mot målen. Digitaliseringen ställer krav på att snabbare kunna samla in, integrera och bli bättre på att analysera data om dina kunder. Fokusera inte på teknikförändringarna som sådana utan snarare vilka förändringar de ger upphov till som i exempelvis förändrade konsumtionsmönster, globalisering, ökad konsumentmakt, snabbare förändringstakt och alltmer data som tillgängliggörs.

   

  Sugen på nytt jobb? Kolla in Jobtips lediga tjänster

   

  Anpassade varor och tjänster

  Digitaliseringen har bland annat löst informations- och kommunikationsproblem, både internt och externt i företag. Analys av sin målgrupp har gjort att det går att få individanpassade varor och tjänster. Utvecklat nya affärsmodeller kring tidigare outnyttjade privata tillgångar (som Uber gjort med bilar och Airbnb med bostäder).

   

  Nå fler kunder och jobba smartare

  Digitaliseringen gör så att du når fler kunder och samtidigt jobbar smartare. Den leder även till mycket stora konkurrensfördelar genom ett försprång in på marknaden. Du som litet företag har större möjligheter att slå omkull de allra största företagen – det handlar bara om att dra nytta av de nya möjligheter som finns. Just att nå ut till fler kunder, hålla kontakt med dem och förhöja deras upplevelse för att skapa återkommande och lojala kunder. Digitaliseringen handlar också om att möta kunden med nya erbjudanden snabbt genom sociala medier så som Facebook, Instagram och LinkedIn. 

   

  Molnbaserade tjänster

  Digitalisering innebär även att du kan använda dig av molnbaserade CRM-system i stället för Excel-ark där du samlar data kring dina kunder, exempelvis mejladresser för att skicka ett nyhetsbrev. Är du till exempel frisör kan det handla om att kunden kan boka tid via din webbsida på ett enkelt sätt.

   

  Tänk utanför lådan

  Tänk dig bortom tekniken och se på effekterna och hur det påverkar företaget. Gör du det, så har du en viktig grund för ett framgångsrikt digitalt arbete.

   

  Källor: Arnborg, Ebba. 2016. Därför måste du digitalisera – nu. 21 December. http://www.driva-eget.se/nyheter/nataffarer/darfor-maste-du-digitaliseras-nu(Hämtad 2017-02-09)

  Jansson, Joakim. 2014. Vad är egentligen digitalisering? 15 september. http://digjourney.com/vad-ar-egentligen-digitalisering/(Hämtad 2017-02-09)

  Author: Frida Vagiste

  New Call-to-action